Vilkår for køb af Norwegian Reward gavekort

”Sælger”: Norwegian Air Shuttle, org nr 965 920 358 med adresse Oksenøyveien 3, 1330 Fornebu . Sælgers hovedaktivitet er knyttet til flyrejser og selskabet er underlagt offentlige godkendingsordninger i henhold til luftfartsloven.

”Køber”: Den som betaler gavekortet hos Norwegian Reward.

”Modtager”: Den som Køber vælger at give gavekortet videre til, eventuelt Køber selv hvis gavekortet ikke bliver givet videre.

1. Gavekortet kan benyttes til hel eller delvis betaling af flybilletter og andre tilknyttede tjenester hos flyselskabet Norwegian. Værdien på Gavekortet er i Norwegian Rewards valuta, CashPoints. 1 CashPoint = 1 NOK (norske kroner).

2. Køber af gavekortet står frit for at vælge beløb på gavekortet. Gavekortet betales i sin helhed umiddelbart før levering og leveres elektronisk som et PDF dokument til Køber via e-mail. Køber er selv ansvarlig for at sende det modtaget gavekort videre elektronisk, eller printe det ud og give det til Modtager. Beløbet på gavekortet er opgivet i antal CashPoints som svarer til det samme antal norske kroner. Et gavekort pålydende 1.000 CashPoints vil således svare til 1.000 norske kroner. Der kræves ikke medlemskab i Norwegian Reward for at købe gavekortet.

3. Modtager af gavekort må være eller blive medlem af Norwegian Reward for at kunne benytte sig af værdien på gavekortet som består af valgfrie flybilletter og andre tilknyttede tjenester hos Norwegian. Medlemskab kræver oprettelse af profil og er gratis. Modtager må indløse gavekortet hos Norwegian Reward (www.norwegianreward.com/redeem) for at få CashPoints tilgængelige på sin Norwegian profil. For at købe flybilletter hos Norwegian med gavekortet må Modtager derefter logge sig ind på www.norwegian.com/dk for at bestille flybilletter gennem sin Norwegian profil.

4. Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter, og points er gyldige i indeværende år + 1 år fra købstidspunkt.

5. Sælger påtager sig ikke noget ansvar for stjålet, uautoriseret brug, mistet eller på anden måde bortkomne gavekort. Køber er selv ansvarlig for at opgive korrekt e-mail og er også ansvarlig for at Modtager lovlig kan benytte gavekortet. Sælger påtager sig ikke noget ansvar i forbindelse med gavekort som af forskellige årsager ikke lader sig benytte. Køber er ansvarlig for at gøre Modtager opmærksom på de vilkår som gælder for gavekortet.

6. Køber har ikke fortrydelsesret ved køb af gavekort, og Køber samtykker i at denne aftale opfyldes fra begge parter sådan at reglerne om fortrydelsesret ved fjernsalg af finansielle tjenester ikke kommer til anvendelse.

7. Der optjenes ikke CashPoints på køb hos Norwegian på de tjenester man vælger at betale med CashPoints.

8. Køber tjener ikke CashPoints på køb af gavekort. Køber kan ikke benytte CashPoints til at købe gavekort.

9. Disse aftalevilkår er underlagt norsk ret og eventuelle tvister skal bringes in for Asker og Bærum Tingrett. Eventuelle reklamationer eller krav som er knyttet til de tjenester som Modageren har benyttet gavekortet til er underlagt de regler og tvistløsninger som gælder for sådanne tjenester.

10. Norwegian står frit for at ændre vilkårene for køb og brug af gavekort.

11. Gavekortet kan ikke indløses før 72 timer efter købstidspunktet.

12. Disse aftalevilkår er underlagt norsk ret og eventuelle tvister skal bringes for retten I Bærum Tingsret. Eventuelle reklamationer eller krav som er knyttet til de tjenester som modtageren har benyttet gavekortet til er underlagt de regler og tvistløsninger som gælder for sådanne tjenester.

13. Det står Norwegian frit for at ændre vilkårene for køb og brug af gavekort.