Vilkår og Betingelser for Familiekonto

Familiekonto er en facilitet, der leveres til medlemmer, som ønsker at samle CashPoints optjent af familiemedlemmer på én konto. Dette gør det lettere at bruge familiens optjente CashPoints, når der bookes billetter på Norwegian.com.

Læs venligst de følgende vilkår og betingelser omhyggeligt igennem, før du tilmelder dig til en Familiekonto. Ved at starte og/eller deltage i en Familiekonto anerkender og accepterer du disse vilkår og betingelser.

Vilkår og Betingelser for Familiekonto er et supplement til de eksisterende vilkår og betingelser for Norwegian Reward samt til Norwegian Air Shuttles politik for beskyttelse af personlige oplysninger, som alle medlemmer accepterer ved at tilmelde sig programmet. Ved at oprette en Familiekonto, eller ved at acceptere tilmelding til en Familiekonto, accepterer medlemmet vilkårene og betingelserne for Norwegian Reward, Norwegian Air Shuttles politik for beskyttelse af personlige oplysninger samt vilkår og betingelser for Familiekonto.

Disse vilkår er i alle henseender gældende for din deltagelse i Norwegian Reward-programmet; og Norwegian Air Shuttles afgørelser, som i alle henseender er endelige og bindende.

 

1. Generelle betingelser

Alle optjente CashPoints overføres fra medlemmet til Familiekontoen ved oprettelse af en Familiekonto eller ved accept af en invitation til deltagelse i en Familiekonto.
CashPoints optjent af medlemmet, mens han/hun er del af en Familiekonto, overføres til Familiekontoen. Enhver overførsel af CashPoints fra medlemmets individuelle konto til en Familiekonto er ikke-refunderbar og uigenkaldelig.

Ved at tilmelde sig eller oprette en Familiekonto accepterer medlemmet at være en del af Familiekontoen i mindst tre (3) måneder. Et medlem kan kun være del af én (1) Familiekonto. Med henvisning til vilkår og betingelser for Norwegian Reward er medlemskab af Norwegian Reward personligt og kan kun tildeles én person pr. medlemskabsnummer og kun fysiske personer kan blive medlemmer. Det er kun tilladt for en person at have én medlemsprofil.

Alle medlemmer af en Familiekonto kan indløse CashPoints, men kun Kaptajnen for Familiekontoen kan fjerne deltagende medlemmers adgang til indløsning på norwegianreward.com.

Medlemmets Rewards og registrerede flyvninger påvirkes ikke, når man tilmelder sig en Familiekonto. Medlemmet beholder de registrerede flyvninger og optjente Rewards som individuelle goder.

En Familiekonto kan bestå af op til syv Norwegian Reward-medlemmer, hvor mindst én (1) voksen har en alder på atten (18) år eller mere.
Der skal være mindst to (2) personer i en Familiekonto.

Medlemmer må kun bruge Familiekontoen til personlige formål og ikke til kommerciel forretningsbrug eller anden brug. 

 

2. Oprettelse af en Familiekonto

2.1. Kaptajn for Familiekontoen

Medlemmet, som starter en Familiekonto, registreres automatisk som kaptajn for Familiekontoen ("Kaptajn for Familiekonto").  
Kaptajn for Familiekontoen:

 • Kan kontrollere Familiekontoen både med hensyn til indløsning af CashPoints og kan tildele/tilbagekalde rettigheder til andre medlemmer af Familiekontoen til at indløse CashPoints fra Familiekontoen. 
 • Kan indløse CashPoints fra Familiekontoen uden tilladelse fra familiemedlemmer. 
 • Kan når som helst fjerne et hvilket som helst medlem af Familiekontoen, og alle CashPoints forbliver i Familiekontoen. 
 • Beholder registrerede flyvninger og tildelte Rewards som et personligt gode. 
 • Har kun adgang til transaktionsoplysninger fra sin egen medlemsprofil og ikke til andre medlemmer af Familiekontoen.  
 • Hvis Kaptajnen for Familiekontoen ønsker at forlade Familiekontoen eller at opsige sit medlemskab af Norwegian Reward, skal der udpeges et andet medlem af Familiekontoen som Kaptajn for Familiekontoen. Når rollen som Kaptajn for Familiekontoen afgives, forbliver eksisterende CashPoints på Familiekontoen og må ikke tilbageføres til en personlig konto.

2.2. Medlem af Familiekonto

Medlemmer, som accepterer en invitation til at blive del af en Familiekonto, betragtes som medlemmer af Familiekontoen. Ved accept af en invitation til at blive del af en Familiekonto accepterer medlemmet følgende: 

 • Alle CashPoints på medlemmets konto overføres til Familiekontoen.
 • Rettighederne til at indløse CashPoints fra Familiekontoen tildeles af Kaptajnen for Familiekontoen. Hvis Kaptajnen for Familiekontoen ikke tildeler denne rettighed, har medlemmet af Familiekonto ingen rettigheder til at indløse CashPoints.  
 • Hvis medlemmet forlader en Familiekonto, eller Kaptajnen for Familiekontoen fjerner dig fra Familiekontoen, forbliver dine CashPoints på Familiekontoen. CashPoints tilbageføres ikke til din personlige konto. 
 • Medlemmet beholder registrerede flyvninger og tildelte Rewards som et personligt gode. 
 • Medlemmet har kun adgang til transaktionsoplysninger fra sin egen medlemsprofil og ikke til andre medlemmer af Familiekontoen. 

2.3. Hvordan man opretter en Familiekonto

For at starte en Familiekonto skal du være mindst atten (18) år. Ved at starte en Familiekonto anses du som Kaptajn for Familiekontoen. Kaptajnen for Familiekontoen må invitere op til seks andre medlemmer med i Familiekontoen. Et medlem af Norwegian Reward, som inviteres til at deltage i Familiekontoen, skal acceptere invitationen ved at logge sig på sin Norwegian Reward-konto, fuldføre den elektroniske registreringsproces og indtaste alle påkrævede oplysninger. Hvis Kaptajnen for en Familiekonto inviterer et medlem af Norwegian Reward, som er under tretten (13) år, til at blive del af en Familiekonto, skal barnets forældre eller værge online tilgå barnets Norwegian Reward-konto for at acceptere på hans eller hendes vegne.

Så snart ét (1) medlem af Norwegian Reward accepterer invitationen fra Kaptajnen for Familiekontoen om at blive del af Familiekontoen, er minimumskravet til antal medlemmer af Familiekontoen opfyldt, og Familiekontoen er officielt oprettet.

 

3. Andre Norwegian Reward bonustilbud

Din berettigelse til Norwegian Reward bonusser, såsom Rewards, eller tilbud er udelukkende baseret på dine individuelle handlinger. Med dette mener vi dine rejser, brug af Norwegian Reward partnere, deltagelse i spil eller anden programrelateret aktivitet, som et medlem kan udføre. CashPoints på en Familiekonto, som er optjent af andre medlemmer, modregnes ikke i individuelle bonusser, såsom Rewards givet til medlemmer baseret på deres aktivitet indenfor Norwegian Reward-programmet.

 

4. Aldersgrænse 

Norwegian Reward tilbyder oprettelse af Familiekonti til alle medlemmer af Norwegian Reward. Medlemmer under atten (18) år skal have accept fra deres forældre/værger, før de kan tilmelde sig Norwegian Reward. Børn under tretten (13) år kan oppebære et medlemskab af Norwegian Reward , hvis barnets forælder eller værge opretter deres profil og administrerer e-mailkontoen, som er forbundet til Reward-profilen. Alle medlemmer kan optjene CashPoints, inklusivt børn under to (2) år, forudsat at medlemmets pris på billetten overstiger nul (0,-). 

5. Ændringer eller annullering af program eller vilkår

Norwegian forbeholder sig retten til, helt eller delvis og når som helst, at ændre, suspendere eller annullere programmet og/eller disse vilkår og betingelser for Familiekonto. Alle ændringer, Norwegian foretager, træder i kraft med øjeblikkelig virkning fra datoen for underretning, som kan gives enten ved at offentliggøre de nye vilkår på Norwegian Reward-siten eller ved at underrette medlemmer via e-mail. Et medlems deltagelse i programmet efter datoen for en sådan underretning anses som accept af sådanne ændringer. Medlemmer bør regelmæssigt gennemgå disse vilkår og betingelser for Familiekontoen for at sikre sig, at de bekendt med den gældende version. Medlemmer er i stand til at afgøre, hvornår versionen sidst blev opdateret ved at tjekke datoen for "Seneste revision" nedenfor under disse vilkår. Alle spørgsmål og tvister vedrørende programmet, herunder uden begrænsning sådanne, som omfatter berettigelse, deltagelse, svig og misbrug, afgøres af Norwegian efter Norwegians eget skøn.

Alle tvister, problemstillinger og spørgsmål vedrørende konstruktionen, gyldigheden, fortolkningen og eksigibiliteten af disse Familiekonto-vilkår eller rettigheder og forpligtelser for medlemmerne og Norwegian i forbindelse med programmet (uanset om de måtte opstå ifølge en aftale, skadevoldende handling eller på anden vis) skal fortolkes i overensstemmelse med norske love og regler. Parterne accepterer Asker og Bærum (Norge) Distriktsret som eksklusivt værneting for alle eventuelle tvister, som måtte opstå under denne aftale eller som en konsekvens af denne aftale.

 

Seneste revision: 12. januar 2018